Δημοσιεύσεις

 1. Χλιαουτάκης, Ι. (1989). Προσδιοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης στάσεων στους κατοίκους της περιοχής της πρωτεύουσας ως προς το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσο-Ανεπάρκειας και τους προσβεβλημένους από αυτό, Εφηβική Γυναικολογία, Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, 4: 209-220.
 2. Χλιαουτάκης, Ι., Χ. Δαρβίρη, Χ. Τσιλτικλής και Τ. Μανδαλάκη (1989). Η πληροφόρηση των κατοίκων της περιοχής της πρωτεύουσας σε θέματα αιμοδοσίας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 6: 456-459.
 3. Χλιαουτάκης, Ι. (1990). Κοινωνιολογική προσέγγιση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, Εφηβική Γυναικολογία, Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, 1: 18-26.
 4. Χλιαουτάκης, Ι., Χ. Δαρβίρη, Γ. Θεοδωρακοπούλου και Σ. Λάμπρου (1990). 1988: Στάσεις των κατοίκων του Δήμου Αθηναίων ως προς το σύνδρομο της επίκτητης ανοσο-ανεπάρκειας και τους προσβεβλημένους, Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, 1: 391-393.
 5. Δαρβίρη, Χ., Ι. Χλιαουτάκης και Σ. Λάμπρου (1990). 1990: Στάσεις των κατοίκων του Δήμου Αθηναίων ως προς το ΣΕΑΑ και τους προσβεβλημένους μετά από δύο Παρεμβάσεις Αγωγής Υγείας, Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, 1: 394-396.
 6. Χλιαουτάκης, Ι., Ν. Γουσγούνης και Χ. Δαρβίρη (1990). Κοινωνιολογική μελέτη της κοινωνικής αποδοχής των προσβεβλημένων από το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσο-Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ), Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, 3: 244-248.
 7. Χλιαουτάκης, Ι. και Ν. Γουσγούνης (1990). Ανάλυση της σεξουαλικής συμπεριφοράς των εφήβων της περιοχής της πρωτεύουσας ως προς τη δημιουργία της σεξουαλικής τους ταυτότητας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, 1: 77.
 8. Χλιαουτάκης, Ι. (1990). Κατάσταση πληροφόρησης των κατοίκων της περιοχής της πρωτεύουσας για το σύνδρομο της επίκτητης ανοσο-ανεπάρκειας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 7: 225-230.
 9. Χλιαουτάκης, Ι. (1990). Κοινωνιολογική προσέγγιση των στάσεων των κατοίκων της Δυτικής Αττικής απέναντι στους προσβεβλημένους από το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσο-Ανεπάρκειας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, 2: 77.
 10. Χλιαουτάκης, Ι. (1991). Πληροφόρηση των εφήβων του Δήμου Αθηναίων ως προς τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, 2: 218-222.
 11. Χλιαουτάκης, Ι. και Λ. Πατιστέα (1991). Η αιμοδοτική συμπεριφορά των κατοίκων της περιοχής της πρωτεύουσας και προσδιοριστικοί της παράγοντες, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικήhttps://wordpress.staff.teicrete.gr/lahers/wp-content/uploads/sites/67/2016/01/10_Greek.pdfς, 8: 107-112.
 12. Χλιαουτάκης, Ι. και Ν. Γουσγούνης (1991). Προγαμιαία σεξουαλική και αντισυλληπτική συμπεριφορά, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Β’, Τεύχος 6.
 13. Χλιαουτάκης, Ι., Ν. Γουσγούνης, Χ. Δαρβίρη, Σ. Λάμπρου και Α. Αρβανίτης (1991). Αντιλήψεις και συμπεριφορά κατοίκων του Δήμου Αθηναίων ως προς τον κίνδυνο μόλυνσης με τον HIV, Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων, 25: 225-228.
 14. Χλιαουτάκης, Ι., Ν. Γουσγούνης, Σ. Λάμπρου, Χ. Δαρβίρη και Α. Αρβανίτης (1991). Διαχρονική μελέτη των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς κατοίκων του Δήμου Αθηναίων ως προς τον κίνδυνο μόλυνσης με τον HIV. Αξιολόγηση δύο Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας, Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων, 25: 251-257.
 15. Χλιαουτάκης, Ι. και Φ. Σωκρατάκη (1991). Η προγαμιαία αντισυλληπτική συμπεριφορά των Αθηναίων εφήβων, Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων, 25: 251-257.
 16. Χλιαουτάκης, Ι. (1991). Κοινωνιολογική προσέγγιση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ΙΙ. Προσδιοριστικοί παράγοντες της πληροφόρησης για θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των εφήβων του Δήμου Αθηναίων, Εφηβική Γυναικολογία, Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, 3(2): 115-122.
 17. Χλιαουτάκης, Ι. και Ε. Πατιστέα (1993). Περιγραφική μελέτη της γνώσης και της πρακτικής αυτο-εξέτασης μαστού των υγειονομικών λειτουργών κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Ιατρική, 64(1): 69-73.
 18. Λάμπρου, Σ. και Ι. Χλιαουτάκης (1993). Το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και η Εκκλησία, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Γ’, Τεύχος 12.
 19. Χλιαουτάκης, Ι., Γ. Τζόκας και Φ. Σωκρατάκη (1994). Αντισυλληπτική συμπεριφορά και στάσεις των νέων της Αθήνας, Ιατρική, 65(5): 482-488.
 20. Τζαμαλούκα, Γ. (1995). Η προσφερόμενη περίθαλψη από τον Ο.Γ.Α. στον αγροτικό χώρο – Ψυχοκοινωνική προσέγγιση στις ψυχώσεις – ψυχονευρώσεις και κακοήθειες, Θέσεις – Τριμηνιαία Επιθεώρηση, Τεύχος 53, Οκτώβριος – Δεκέμβριος.
 21. Τζαμαλούκα, Γ. (2000). Αποδόσεις αιτίων και κοινωνικές αναπαραστάσεις νέων εκφράσεων του φύλου. Σημειώσεις για τη γένεση του σεξουαλικού προσανατολισμού των νέων, Θέσεις – Τριμηνιαία Επιθεώρηση, Τεύχος 71, Απρίλιος – Ιούνιος.
 22. Τζαμαλούκα, Γ., Ε. Ζύγα, Ε. Φωτεινέα, Μ. Παπαδακάκη και Ι. Χλιαουτάκης (2006). Η βίωση ενδογονεϊκής βίας και οι ψυχολογικές της συνέπειες στους εφήβους, Ψυχολογία, 13(3), 109-133.
 23. Τζαμαλούκα, Γ., Μ. Παπαδακάκη, Σ. Χατζηφωτίου και Ι. Χλιαουτάκης (2006). Συμπεριφορές συναισθηματικής κακοποίησης σε ενήλικα ζευγάρια: ένα υπόδειγμα με ερμηνευτικό παράγοντα τον τρόπο ζωής, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΙΒ’, Τεύχος 46, 113-155.
 24. Τζαμαλούκα, Γ. και Ι. Χλιαουτάκης (2006). Η αποδεκτότητα της χρήσης γαμετών και παρένθετης μήτρας από κατοίκους αστικών κέντρων της Ελλάδας, Γονείς και βρέφη: οι πρώτοι δεσμοί, Ιούλιος: 207-227.
 25. Τζαμαλούκα, Γ., Μ. Παπαδακάκη, Ι. Χλιαουτάκης και Χ. Γναρδέλλης (2006). Αναζήτηση παραγόντων υψηλής οδηγητικής διακινδύνευσης με εστίαση στην αποκοίμηση κατά την οδήγηση, Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 7: 75-92.
 26. Τζαμαλούκα, Γ., Μ. Παπαδακάκη, Π. Σουλτάτου, Μ. Στοϊκίδου, Θ. Κοντογιάννης και Ι. Χλιαουτάκης (2006). Νυσταλέα οδήγηση και ημερήσια υπνηλία ως προγνωστικοί δείκτες της διακινδύνευσης αυτοκινητικής σύγκρουσης, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, (45): 73-98.
 27. Τζαμαλούκα, Γ., Ν. Χρηστάκης, Μ. Παπαδακάκη, Χ. Γναρδέλλης, Χ. Δαρβίρη και Ι. Χλιαουτάκης (2006). Τρόποι ζωής ως προγνωστικοί παράγοντες της νυσταλέας οδήγησης στην περιοχή της Αθήνας, Ψυχολογία, 13(1): 125-142.
 28. Τζαμαλούκα, Γ. (2007). Η Θεωρία των Γενικών Συστημάτων: οι εφαρμογές της στην Κοινωνική Εργασία και την οικογενειακή θεραπεία, Διοίκηση & Οικονομία, 4: 211-229.
 29. Τζαμαλούκα, Γ. (2007). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις αποτίμησης κίνδυνου στην κοινωνική φροντίδα και την κοινωνική εργασία, Ποινική Δικαιοσύνη, 10(100): 217-225.
 30. Τζαμαλούκα, Γ.  (2007). Οικοτουρισμός και αλλαγή παραδείγματος (ethics), Τουριστικά Θέματα – Περιοδική Επιθεώρηση των Επιστημών του Τουρισμού, Τεύχος 2, Ιούνιος.
 31. Τζαμαλούκα, Γ., Π. Σουλτάτου, και Ι. Χλιαουτάκης (2008). Ανασκόπηση του τρόπου ζωής ως αξιόπιστου μεθοδολογικού εργαλείου για τη μελέτη και πρόληψη συμπεριφορών διακινδύνευσης, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΙΓ’, Τεύχος 51, σελ. 327-351.
 32. Τζαμαλούκα, Γ., Π. Σουλτάτου, Α. Καφάτος, Ε. Μάρκατζη και Ι. Χλιαουτάκης (2008). O συσχετισμός του προφίλ και των συμπεριφορών υγείας των δασκάλων με την επιλογή ένταξης θεματολογίας υγείας στην εκπαιδευτική πράξη, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τεύχος 53, σελ. 195-218.
 33. Διαλυνάκη, Ε.,  Γ. Σταματάκη, Α. Παπαδοπούλου, Α. Φιλίππου και Γ. Τζαμαλούκα (2009). Η προβολή του φαινομένου της διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking) από τον έντυπο τύπο στην Ελλάδα, Ποινική Δικαιοσύνη & Εγκληματολογία, 2: 102-108.
 34. Τζαμαλούκα, Γ., Β. Ευαγγέλου, Π. Ασημάκης, Σ. Χατζηφωτίου και Ι. Χλιαουτάκης (2009). Η σεξουαλική παρενόχληση ως φαινόμενο θυματοποίησης μεταξύ μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ποιν. Δικ. & Εγκληματολογία, Έτος 1ο, σελ. 35-47.
 35. Τζαμαλούκα, Γ., Ν. Λιβάνη-Ηλιοπούλου και Φ. Κυριακοπούλου (2010). Ο ρόλος της μόρφωσης στη διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής συντρόφου. Έρευνα στη σύγχρονη Κρήτη, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τεύχος 58, σελ. 191-218.
 36. Παπαδακάκη, Μ., Γ. Ζαχαρόπουλος, Γ. Κριτσωτάκης και Ι. Χλιαουτάκης (2010). Understanding and addressing youth sexual coercion and violence as a threat to young people’s sexual health in Europe, Ενημέρωση, Τεύχος 5, σελ. 82-85.
 37. Παπαδακάκη, Μ., Σ. Πάρλαλης, Σ. Σταμέλος και Γ. Χαρκιανάκη (2011). Διερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στο Ηράκλειο Κρήτης, Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, Τεύχος 4, σελ. 290-308.
 38. Παπαδακάκη, Μ., Α. Τσαμαλή και Σ. Τουφεξή (2012). Η κακοποίηση των γυναικών στις συζυγικές σχέσεις: Τι πιστεύουν για το πρόβλημα οι εκπαιδευόμενοι κοινωνικοί λειτουργοί, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, (62).
 39. Παπαδακάκη, Μ., Α. Τσαλκάνης, Α. Αραβαντινού, Ρ. Ευτυχίδη, Ι. Ιωσηφίδης και Ι. Χλιαουτάκης (2013). Σεξουαλική επιθετικότητα νέων ανδρών και παράγοντες που την ενισχύουν, Ψυχολογία, 20(2).

Για δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά πατήστε εδώ.