Εκπαιδευτική επίσκεψη από το Summer Camp του Α.Π.Σ Δαίδαλος 2017

Στις 20-21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη από το Summer Camp του Α.Π.Σ Δαίδαλος 2017 στο Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΕΛΜΕΠΑ. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε ενημέρωση σε θέματα οδικής ασφάλειας και πρακτική άσκηση με χρήση του προσομοίωτη οδήγησης με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα ασφαλής μετακίνησης ως χρήστες του οδικού δικτύου.