Επίσκεψη στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Στις 29 Νοεμβρίου 2023 και με αφορμή τη «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών», μια ομάδα συνεργατών του Εργαστηρίου LaHeRS και φοιτητές του προγράμματος Erasmus που παρακολουθούν το μάθημα “Domestic Violence and Social Work Practice” επισκέφτηκαν το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου, το οποίο υπάγεται στο Δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία/ή και πολλαπλές διακρίσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, φοιτητές και επαγγελματίες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Κέντρου, για την εργασιακή, κοινωνική, νομική και ψυχολογική στήριξη που παρέχονται προς τις γυναίκες θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων καθώς και για τις δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης που έχουν αναπτυχθεί με τοπικούς φορείς. Στο πλαίσιο της συζήτησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις διαστάσεις του φαινομένου στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης ενώ συζητήθηκαν καλές πρακτικές πρόληψης και διαχείρισης του φαινομένου.