Ξεκίνησε η λειτουργία διαδικτυακής Σχολής Γονέων στα Χανία

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με τη στήριξη των Δήμων της ΠΕ Χανίων, ξεκίνησαν στις 3 Δεκεμβρίου 2021 τη λειτουργία διαδικτυακής Σχολής Γονέων, στα πλαίσια των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019».

Οι Σχολές Γονέων έχουν σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαφοροποίησης της στάσης των γονέων μέσω βιωματικών ασκήσεων και τεχνικών χρησιμοποιώντας την τεχνική της ομάδας. Το πρόγραμμα είναι δομημένο, έτσι ώστε οι γονείς να χτίσουν μια ποιοτική σχέση με τα παιδιά τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες του «Υπεύθυνου», «Αποτελεσματικού» και κατά βάση «Δημοκρατικού» γονέα.

Η θεματολογία των συνεδριών είναι:

Συνεδρία 1η: Γνωρίστε το παιδί μέσα σας / Γνωρίστε τον έφηβο εαυτό σας.
Συνεδρία 2η: Καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας – η ουσιαστική επικοινωνία – οι δύο όψεις επικοινωνίας – ενεργητική και ενσυναισθητική ακρόαση.
Συνεδρία 3η: Καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας – μη λεκτική επικοινωνία – έκφραση συναισθημάτων.
Συνεδρία 4η: Θετικά όρια – ενισχύοντας τη θετική συμπεριφορά. Θετική ανταπόκριση των εφήβων.
Συνεδρία 5η: Ενίσχυση αυτοεκτίμησης – αυτοεικόνας – Λήξη συνεργασίας -Αξιολόγηση.

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά πεντε (5) εβδομαδιαίες δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας μιάμισης ώρας.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

· Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021

· Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2021

· Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

· Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

· Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες : Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τηλ. 2810379241.