Πλατφόρμα Κοινωνικής & Εργασιακής Καθοδήγησης


Δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα που υποστηρίζει την ένταξη και επανένταξη των ωφελούμενων στην εργασία μέσα απο: α) την οργάνωση των εργασιακών τους προσόντων, β) την αντιστοίχιση του εργασιακού τους προφίλ με πρόσφορες εργασιακές επιλογές, γ) τη διασύνδεση με έμπειρους επαγγελματίες (μέντορες) απο διάφορους τομείς (π.χ. οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.), δ) τη σύντομη μαθητεία δίπλα στους μέντορες με στόχο τη μύησή τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα ή την εξειδίκευσή τους σε τομείς ενδιαφέροντος.

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης στον συμμετέχοντα τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να γνωρίσει τον εαυτό του, να αναδείξει τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του καθώς και να αναπτύξει γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της πλατφόρμας, δίνει τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να διερευνήσει «τον εαυτό του», να δημιουργήσει το εργασιακό του ηλεκτρονικό προφίλ και να λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση στον εργασιακό τομέα του ενδιαφέροντος του από έμπειρο μέντορα που ταιριάζει στα επαγγελματικά ενδιαφέροντά του, μέσα από ειδική λειτουργία αντιστοίχισης δεδομένων (data matching), μεταξύ πεδίων των καθοδηγούμενων και των πεδίων των καθοδηγητών (μεντόρων) τους με μία μορφή Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εργασιακή καθοδήγηση μέσω της πλατφόρμας, παρέχεται σε ένα περιβάλλον συμπερίληψης όπου η αυτενέργεια και αυτοαντίληψη οδηγούν στην αυτοπραγμάτωση με τη βοήθεια συμβουλευτικών εργαλείων, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην πλατφόρμα. Η εργασιακή καθοδήγηση που παρέχεται από τους μέντορες στους καθοδηγούμενους, μετά την αυτόματη αντιστοίχισή τους, περιλαμβάνει έως και πέντε διαδικτυακές συναντήσεις μεντόρων-καθοδηγούμενων μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας και πραγματοποιείται σύμφωνα με προσέγγιση “5-Step Counselling Approach” της θεωρίας του Lindh Gunnel (2000). Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούνται τα πέντε στάδια συμβουλευτικής προσέγγισης:

 1. Συνειδητοποίηση και αποσαφήνιση της τρέχουσας κατάστασης με ενδυνάμωσή και ενθάρρυνση του καθοδηγούμενου να ξεπεράσει πιθανή καταπίεση ή απόρριψη.
 2. Κίνητρα για διεύρυνση νέων δυνατοτήτων-Διερεύνηση λύσεων για την επαγγελματική του αποκατάσταση.
 3. Παράθεση αντικειμενικών στόχων. Αναπτύσσεται ένα σχέδιο δράσης με σκοπό ο ωφελούμενος να βρει τους καλύτερους δυνατούς και βραχυπρόθεσμους επαγγελματικούς στόχους που πρέπει να είναι πραγματικοί και σύντομοι.
 4. Σχεδιασμός επαγγελματικής αποκατάστασης – σχέδιο δράσης. Ο βασικός στόχος αυτού του σταδίου είναι η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η υλοποίηση των στόχων του. Ο στόχος του μέντορα είναι να ενισχύσει τη συμπεριφορά του ωφελούμενου και τη θετική του στάση απέναντι στη ζωή, να τον κατευθύνει προς την εκμάθηση, την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και νέων δεξιοτήτων.
 5. Αξιολόγηση. Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης ο ωφελούμενος έχει την ευκαιρία να προβληματιστεί σχετικά με την εξέλιξη της δικής του πορείας.

Οι συμμετέχοντες σε σχετικό πεδίο στην πλατφόρμα καλούνται να δηλώσουν τις σημαντικότερες εργασιακές αξίες για αυτούς. Συγκεκριμένα οι εργασιακές αξίες που αναφέρονται στην πλατφόρμα για αξιολόγηση από τους ωφελούμενους, αφορούν:

 1. Δόξα, Φήμη, Γόητρο.
 2. Ελεύθερος Χρόνος.
 3. Περιβάλλον Εργασίας.
 4. Οικονομικές Απολαβές.
 5. Δημιουργικότητα, Καινοτομία.
 6. Ηγεσία, Διοίκηση.

Πρόσβαση στην Πλατφόρμα

https://mentoring.sw.hmu.gr/

Φυλλάδιο Πλατφόρμας #1

Φυλλάδιο Πλατφόρμας #2

Δράσεις Προβολής & Διάχυσης